Přijmeme pracovníka na pozici: Strojník vodohospodářských zařízení - údržbář

Pracovní náplň:   

Plyn- zkoušení těsnosti plynovodů, spojů, uzávěrů a zemních souprav

       - odkalování kapáků, zajištění funkce ventilů, protočení a promazání

Tlakový vzduch

       - kontrola a obsluha kompresorů, olejových a vzduchových filtrů, odvádění kondenzátu

       - kontrola tlaku a teploty, stavu ventilů

Vodárna

       - kontrola stavu hladiny ve větrníku tlakové nádoby, stavoznaku, ucpávek, pojistných a                 

         zpětných ventilů, studny, retenční nádrže a spojek

       - obsluha tlakové nádoby stabilní

Recirkulace

       - spouštění a odstavování dle pokynů, kontrola čerpadel, likvidace úkapů, odvzdušňování

         výtlaků čerpadel

Kanalizace

       - kontrola a čištění lapačů střešních splavenin, kanalizačních šachet

       - kontrola signalizace úniku ropných látek, sběr ropných látek z hladiny

Čisticí stanice zaolejovaných vod

       - příjem a zneškodňování zaolejovaných vod, likvidace odpadů, sběr olejů z hladiny jímky,

         čištění jímky a roštů od kalů

       - vedení evidence

Drobné údržbářské práce vyplývající z požadavků na stavební údržbu

       - zasklívání oken

       - opravy klik, zámků atd.

       - výroba beden, palet, roštů aj.

       - údržba vlečky a komunikací v prostoru celého závodu

       - posyp komunikací

       - údržba pozemků (sečení, hrabání, kácení náletu)

Požadujeme:  minimálně výuční list

Mzdové ohodnocení:  21.700 Kč (nástupní mzda)

Další výhody:

-  3 dny „sick days“

- pracovní doba 7,5 hod/den

- po odpracování jednoho roku nárok 5 týdnů dovolené

-  prémie za hospodářské výsledky, tzv. 13. plat dle výše hospodářského výsledku

-  příspěvek na penzijní spoření

-  příspěvky na dětské rekreace

-  obědy – výběr ze 2 jídel

-  možnost zapůjčení nářadí

-  zákonná volna nad rámec ZP 

Nástup možný ihned.  Kontaktní osoba Ing. Markéta Škovroňová, tel.: 584 488 149, mail: personalni@retezarna.cz